Wyniki konkursu

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w III edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”


Na konkurs wpłynęło 28 bardzo ciekawych wniosków, z których w wyniku oceny przeprowadzonej przez Kapitułę Fundusz dla Przyrody wytypowano do finansowania 3 projekty:

  1. „Ochrona zagrożonych gatunków w krajobrazie miejskim” – Fundacja SYNAPSIS
  2. „Czynna ochrona stanowisk staroduba łąkowego (Ostericum palustre) i brzozy niskiej (Betula humilis) na Wysoczyźnie Siedleckiej” – Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
  3. „Przyroda w więziennej celi” – Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy finalistom.

Chcielibyśmy przypomnieć, że Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.Projekty, które otrzymały dofinansowanie w III edycji konkursu grantowego “Fundusz
dla Przyrody”
Na konkurs wpłynęło 28 bardzo ciekawych wniosków, z których w wyniku oceny
przeprowadzonej przez Kapitułę Fundusz dla Przyrody wytypowano do finansowania 3
projekty:
1. „Ochrona zagrożonych gatunków w krajobrazie miejskim” – Fundacja
SYNAPSIS
2. „Czynna ochrona stanowisk staroduba łąkowego (Ostericum palustre) i brzozy
niskiej (Betula humilis) na Wysoczyźnie Siedleckiej” – Stowarzyszenie Gmin,
Powiatów i Regionów Nadbużańskich
3. „Przyroda w więziennej celi” – Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy finalistom.
Chcielibyśmy przypomnieć, że Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z
zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych
gatunków lub siedlisk przyrodniczych.Projekty, które otrzymały dofinansowanie w III edycji konkursu grantowego “Fundusz
dla Przyrody”
Na konkurs wpłynęło 28 bardzo ciekawych wniosków, z których w wyniku oceny
przeprowadzonej przez Kapitułę Fundusz dla Przyrody wytypowano do finansowania 3
projekty:
1. „Ochrona zagrożonych gatunków w krajobrazie miejskim” – Fundacja
SYNAPSIS
2. „Czynna ochrona stanowisk staroduba łąkowego (Ostericum palustre) i brzozy
niskiej (Betula humilis) na Wysoczyźnie Siedleckiej” – Stowarzyszenie Gmin,
Powiatów i Regionów Nadbużańskich
3. „Przyroda w więziennej celi” – Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy finalistom.
Chcielibyśmy przypomnieć, że Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z
zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych
gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka