OGŁOSZENIE O PRZETARGU - nasadzenia i pielęgnacja zieleni (drzew i krzewów) wokół 16 stanowisk nietoperzy

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka