Konkurs z okazji Dnia Bociana

Z okazji Dnia Bociana w roku 2013 ogłaszamy konkurs pod hasłem RYMOWANIE o BOCIANIE na wierszyk o bocianie/-nach. Wiersz powinien mieć maksymalnie cztery wersy. Utwory należy przesyłać na adres: bociany@bociany.pl do dnia 27.05.2013. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie dwa wiersze. Wszystkie nagrodzone utwory zostaną opublikowane na naszej stronie www.bociany.pl oraz na profilu bociany.pl, na portalu Facebook. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 05.06.2013.

PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O KONKURSIE.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka