Dni Karpia w Dolinie Baryczy

Serdecznie zapraszamy na cykliczną imprezę jaką są Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Podstawowym celem imprezy jest promocja milickiego karpia, rybackich tradycji oraz przyrody Doliny Baryczy. Program tegorocznych Dni Karpia jest niezwykle bogaty i każdy z uczestników powinien znaleźć coś dla siebie spośród cyklu imprez, które zostały dla Państwa przygotowane.
Serdecznie zapraszamy m.in. na warsztaty z rozpoznawania ptaków podczas których zostaną zaprezentowane podstawowe triki pozwalające w łatwy sposób odróżnić poszczególne grupy i gatunki ptaków.

Dodatkowe dopłaty dla rolników z Doliny Baryczy

 Konieczność prowadzenia działań, które zapewnią skuteczną ochronę przyrody i środowiska na obszarach wiejskich została zauważona w krajach Unii Europejskiej. Od ponad dziesięciu lat wprowadzane są tam rozwiązania, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz promowanie rolnictwa ekstensywnego. Wprowadzono różne instrumenty, które mają zachęcić do prowadzenia rolnictwa w taki sposób, by nie szkodziło ono ekosystemom przyrodniczym.

Walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

Dnia 30 czerwca w siedzibie PANu odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W trakcie spotkania zaprezentowano zgromadzonym realizowane obecnie przez Towarzystwo projekty oraz wybrano władze zarządu.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka