Warsztaty z zakresu obsługi programu GeoMedia dla przedstawicieli służb ochrony przyrody

 Obsługa programów GIS to rzecz nie łatwa, ale niezwykle pomocna m.in. w działaniach związanych z ochroną przyrody. PTPP „pro Natura” organizuje warsztaty z aplikacji obsługi programu GeoMedia dla przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Zajęcia mają na celu ułatwienie współpracy oraz wymianie danych przyrodniczych pomiędzy służbami ochrony przyrody a PTPP „pro Natura”.

"Nowy dom" dla ptaków w Dolinie Baryczy

 Czy można stworzyć "nowy dom" dla rybitw, śmieszek i wielu innych cennych ptaków w Dolinie Baryczy? Oczywiście! W ramach projektu "Ochrona i utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy" finansowanego ze środków GEF, przy wsparciu GNF, realizowanego przez PTPP „pro Natura” rozpoczęły się prace w kompleksie Stawno na Stawach Milickich związane z usuwaniem krzaków i drzew na wyspach.

Zimowy monitoring nietoperzy

Zakończył się kolejny sezon monitoringu zimujących nietoperzy na Śląsku. Członkowie Towarzystwa wraz ze studentami z Koła Naukowego Chiropterologów U.Wr. „Chiropterek” skontrolowali 131 podziemnych obiektów. Stwierdzono 1132 zimujące nietoperze należące do 14 gatunków. Jak co roku najliczniej zimowały nocki duże i nocki rude. Dość specyficzna aura panująca tej zimy nie pozostała bez wpływu na zimujące nietoperze. Stąd w małych obiektach ilość ich była dużo mniejsza w porównaniu z poprzednimi latami.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka