Logo_PTPP

Projekt „Ptasi Powiat”

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zaprasza szkoły z terenu Powiatu Wrocławskiego do wzięcia udziału w projekcie „Ptasi Powiat”. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży obserwacją przyrody w najbliższym otoczeniu, zapoznanie z problemami egzystencji ptaków zamieszkujących powiat oraz z możliwościami ich ochrony. W ramach projektu, w wybranych szkołach odbędą się prelekcje ptasie, w trakcie, których słuchacze będą mogli aktywnie poznawać różne gatunki ptaków. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w podręczniki edukacyjne służące do prowadzenia dalszej edukacji przyrodniczej.

nocek

"Dom dla nocka łydkowłosego"

O naszym projekcie na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Czytaj >>

 

100_8899

Wizyta nauczycielek z Rosji

W ostatnim tygodniu marca gościliśmy w Centrum Przyrodniczym w Trzcinicy nauczycielki z Rosji. Wizyta zaowocowała wymianą doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej. Koleżanki z Pskowa miały okazję obserwowania czapli białych w rezerwacie „Ruskie Łąki”. Zapoznały się z projektem reintrodukcja susła moręgowanego PTOP „Salamandra” w naszym rezerwacie oraz  odwiedziły w Brzózce Wystawę Kresową w dolinie Łachy.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka