Wykonanie konstrukcji betonowej bud/chatek dla nietoperzy z kręgów i pokryw żelbetowych

Wrocław, dnia 12.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa narzędzi -Ostrzałka wolnoobrotowa do dłut tokarskich z akcesoriami

Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

 zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę narzędzi - Ostrzałka wolnoobrotowa do dłut tokarskich z akcesoriami,

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Dostawa komputerów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

 

Wrocław, dnia  20.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieograniczonym

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka