Płazy i gady

 • Żaba jeziorkowa (Rana lessonae)
 • Żaba moczarowa (Rana arvalis)
 • Żaba trawna (Rana temporaria)
 • Kopulujące żaby trawne (Rana temporaria)
 • Kijanka grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus)
 • Kumak górski (Bombina variegata) od strony brzusznej
 • Kumak górski (Bombina variegata)
 • Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)
 • Ropucha szara (Bufo bufo) o imieniu Patrycja :)
 • Ropucha szara (Bufo bufo)
 • Ropucha zielona (Bufo viridis)
 • Ropuchy szare (Bufo bufo)

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka