Śladami ojców naszych - wystawa

Śladami ojców naszych

Wystawa kresowa w dolinie Łachy

ZAPRASZAMY

 

 

W dolinie Łachy, gdzie od lat nasze Towarzystwo buduje spójny system ochrony przyrody w zgodzie z rozwojem regionu, powstała nowa wystawa, która wpisuje się w przyrodniczo-kulturalny charakter naszych działań.  Powstała ona w Brzózce,  dzięki staraniom mieszkańców tej wsi oraz naszego Towarzystwa, przy udziale naukowców z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W listopadzie 2009 otwarto wystawę „Śladami ojców naszych. Wystawa kresowa w dolinie Łachy”. To ogromny zbiór przedmiotów, dokumentów i pamiątek, które wraz z mieszkańcami Brzózki dotarły na te ziemie po drugiej wojnie światowej. Zobaczyć tu można ogrom eksponatów,  począwszy od wozu drabiniastego, pługów drewnianych, narzędzi kołodziejskich, poprzez żarna, dzieże i inne przedmioty do wypieku chleba, narzędzia lniarskie, aż do przedziwnych dziś dla nas „machin” do wyrobu sznurków czy też bardzo starych świdrów do drewna. Zaaranżowano także jedną z izb z oryginalnym łóżkiem, krzesłami, obrazami i kołowrotkiem. Istnieje tu także bogata dokumentacja przesiedleń i wszelkich uroczystości w parafii Głębowice.

To miejsce jest doskonałym zapleczem do prowadzenia zajęć z historii XX w., oraz z zakresu rozwoju rolnictwa i ekstensywnej gospodarki rolnej przyjaznej przyrodzie. Jest miejscem gdzie możemy sięgnąć do weryfikacji tego o czym opowiadali nam nasi dziadkowie i rodzice.

To również miejsce spotkań wielu pokoleń i pamięci o historii, która właśnie przemija na naszych oczach. 

Równocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom wsi Brzózka za ogromne zaangażowanie i wielką pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia, Wójtowi i pracownikom gminy Wińsko oraz lokalnym samorządowcom za wszelkie wsparcie i pomoc, a także pracownikom Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  za to, że włączyli się stworzenia tego niezwykłego miejsca. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Głębowic i Biaław dziękujemy za przygotowanie kresowych specjałów, które przyczyniły się do stworzenia swoistego klimatu podczas otwarcia. 

 

 

 

Zapraszamy

Augustyn Czyżowicz i Krzysztof Konieczny

 Kontakt w sprawie zwiedzania wystawy:  Augustyn Czyżowicz       0693 35 06 58

Wstęp bezpłatny.

foto Krzysztof Konieczny

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka