Współpraca

  Wstąp do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" działa od maja 1990. Jest to organizacja pozarządowa, zajmująca się zachowaniem i odtwarzaniem zasobów przyrody oraz edukacją ekologiczną, angażując w ochronę przyrody rzesze osób oraz instytucji. Tworzą ją członkowie oraz współpracownicy identyfikujący się z celami Towarzystwa, które realizowane są poprzez:
- wypracowanie filozofii, zasad i programów ochrony przyrody;
- szerzenie i rozwój wiedzy przyrodniczej;
- propagowanie zachowań sprzyjających przyrodzie;
- bezpośrednie działania na rzecz ochrony przyrody;
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, będąca obywatelem RP lub innego państwa, pod warunkiem akceptacji celów i statutu Towarzystwa, składając pisemną deklarację o przystąpieniu do PTPP "pro Natura", która jest zatwierdzana przez władze Towarzystwa.

Deklaracja członkowska PTPP "pro Natura" w formacie PDF - pobierz

Osoby zainteresowane wstąpieniem do PTPP "pro Natura" prosimy o wypełnienie deklaracji i opłacenie składki. Roczna składka normalna (osoby pracujące) wynosi - 20 zł, składka ulgowa (uczniowie, studenci, emeryci, renciści) - 10 zł, składka rodzinna (dla rodzin mieszkających razem) - 30 zł. Składkę należy wpłacić na konto Towarzystwa:

PTPP "pro Natura"
ul. Podwale 75
PL 50-449 Wrocław
Konto Bankowe: KB S.A. 94-1500 1155-1217 9004 4204 0000

ZałącznikWielkość
deklaracja.pdf96.11 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka