Zimowy monitoring nietoperzy

Zakończył się kolejny sezon monitoringu zimujących nietoperzy na Śląsku. Członkowie Towarzystwa wraz ze studentami z Koła Naukowego Chiropterologów U.Wr. „Chiropterek” skontrolowali 131 podziemnych obiektów. Stwierdzono 1132 zimujące nietoperze należące do 14 gatunków. Jak co roku najliczniej zimowały nocki duże i nocki rude. Dość specyficzna aura panująca tej zimy nie pozostała bez wpływu na zimujące nietoperze. Stąd w małych obiektach ilość ich była dużo mniejsza w porównaniu z poprzednimi latami. Nawet w niektórych dużych obiektach utrzymująca się zbyt wysoka temperatura zmusiła zimnolubne mopki do poszukania innych schronień. Tak stało się między innymi w Lubiążu, gdzie w porównaniu z poprzednimi latami, hibernowała tylko niewielka ich część. Na szczęście były również obiekty, gdzie odnotowano rekordowe liczby. Takim miejscem była np. sztolnia w Skałkach Stoleckich kontrolowana wraz Uniwersytetem Wrocławskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych liczeń, a zwłaszcza Ani Bator za zorganizowanie noclegów.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka