ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej

Wrocław 28 listopada 2013r.

Zamawiający POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZYRODY „pro Natura”
z siedzibą we Wrocławiu (50-449) przy ul. Podwale 75

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 oraz uzyskania stosownych pozwoleń do wymiany poszycia dachu i instalacji drewnianych platform na guano,
  wymaganych przy realizacji projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+)”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+
 oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf302.33 KB
FORMULARZ_OFERTOWY.pdf306.08 KB
ZALACZNIK_WIEDZA_I_DOSWIADCZENIE.pdf223.31 KB
ZALACZNIK_WYKAZ_OSOB.pdf261.6 KB
rozstrzygniecie_postepowania.pdf200.28 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka