Fundusz dla Przyrody

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”. Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków. W 2013 roku preferowane będą projekty, dotyczące ochrony gniazd bociana białego polegające np. na renowacji gniazd umieszczonych na drzewach, budynkach i słupach wolnostojących (z wyłączeniem czynnych słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych). Wspierane mogą być również projekty dotyczące bociana białego związane z telemetrią satelitarną.

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszdlaprzyrody.org/

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka