OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Roboty budowlane - remonty dachów, budowa platform na guano nietoperzy

Wrocław 12 czerwca 2014r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny na wykonanie prac związanych z ochroną letnich stanowisk

nietoperzy polegających na remontach pokryć dachowych oraz instalacji platform na guano – roboty budowlane


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

UWAGA!

Dnia  14 czerwca  2014r.  do  dokumentacji  przetargowej dodano Załącznik78  –  przedmiar  Malastow.  Jest to dokument do Zadania nr8, zawierający przedmiar.

 

 

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE_PRZETARGOWE.pdf620.2 KB
FORMULARZ_OFERTOWY.pdf569.93 KB
ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWNE.pdf471.38 KB
Zalacznik3-WYKAZ_WYKONANYCH_ROBOT_BUDOWLANYCH.pdf535.08 KB
Zalacznik4-WYKAZ_PERSONELU.pdf411.02 KB
Zalaczniki-5-77.zip109.47 MB
Zalacznik78 - przedmiar Malastow.pdf544.37 KB
ROZSTRZYGNIECIE_PRZETARGU.pdf264.2 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka