ZAPYTANIE OFERTOWE - Audyt projektu LIFE 12 NAT/PL/000060

Wrocław 22 października 2015r.

 

Zamawiający POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZYRODY „pro Natura” z siedzibą we Wrocławiu (50-449) przy ul. Podwale 75 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Audyt projektu LIFE 12 NAT/PL/000060

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

UWAGA!     ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wrocław 30 października 2015r.

 

W treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO dokonano zmian polegających na tym, że:

punk VI. podpunkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Do oferty dołączyć:

-         kopia uprawnień audytora określonych w punkcie II.1.;

-         wykaz wykonanych audytów projektów finansowanych ze środków UE z podaniem przybliżonych wartości projektu wg. punktu II.2.

 

 

W treści Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego tj. FORMULARZ OFERTY dokonano zmian polegających na tym, że:

Punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. DO OFERTY DOŁĄCZAMY:

-         kopię uprawnień audytora określoną w punkcie II.1. zapytania ofertowego;

-         wykaz wykonanych audytów projektów finansowanych ze środków UE z podaniem przybliżonych wartości projektu wg. pkt. II.2 zapytania ofertowego.

ZałącznikWielkość
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf441 KB
Załącznik1.pdf366.15 KB
Zmiana treści ogłoszenia.pdf406.91 KB
rozstrzygniecie postępowania.pdf190.54 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka