OGŁOSZENIE O PRZETARGU - nasadzenia i pielęgnacja zieleni (drzew i krzewów) wokół 7 stanowisk nietoperzy

Wrocław 2 maja 2016r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny na wykonanie prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy

polegających na wykonaniu prac związanych z kształtowaniem bezpiecznych tras przelotu nietoperzy do kolonii letnich polegających na nasadzeniach i pielęgnacji zieleni (drzew i krzewów) w ciągach roślinności wokół 7 stanowisk nietoperzy


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wrocław 20 maja 2016r.

Uwaga!

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - plik o nazwie: UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE przetarg zieleń 2016.pdf482.61 KB
Załącznik1 FORMULARZ OFERTY.pdf440 KB
Załącznik2 Wzor umowy.pdf592.97 KB
Załącznik3 Wzór formularza WYKAZ WYKONANYCH prac.pdf366.33 KB
Załącznik4 Wzór formularza WYKAZ PERSONELU.pdf458.92 KB
Załącznik5a- Plansze projektowe dla Zadania 1.jpg2.58 MB
Załącznik5a- Plansze projektowe dla Zadania 1.pdf1.12 MB
Załącznik5b- Plansze projektowe dla Zadania 2.jpg1.29 MB
Załącznik5b- Plansze projektowe dla Zadania 2.pdf590.61 KB
Załącznik5c- Plansze projektowe dla Zadania 3.jpg11.75 MB
Załącznik5c- Plansze projektowe dla Zadania 3.pdf1.23 MB
Załącznik5d- Plansze projektowe dla Zadania 4.jpg2.15 MB
Załącznik5d- Plansze projektowe dla Zadania 4.pdf915.41 KB
Załącznik5e- Plansze projektowe dla Zadania 5.jpg3.36 MB
Załącznik5e- Plansze projektowe dla Zadania 5.pdf936.24 KB
Załącznik5f- Plansze projektowe dla Zadania 6.jpg4.17 MB
Załącznik5f- Plansze projektowe dla Zadania 6.pdf1.45 MB
Załącznik5g- Plansze projektowe dla Zadania 7.jpg6.13 MB
Załącznik5g- Plansze projektowe dla Zadania 7.pdf411.77 KB
Załącznik 6a- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 1.jpg2.04 MB
Załącznik 6a- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 1.pdf969.3 KB
Załącznik 6b- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 2.jpg2.25 MB
Załącznik 6b- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 2.pdf753.67 KB
Załącznik 6c- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 3.jpg1.75 MB
Załącznik 6c- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 3.pdf873.47 KB
Załącznik 6d- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 4.jpg2.71 MB
Załącznik 6d- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 4.pdf957.16 KB
Załącznik 6e- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 5.jpg1.54 MB
Załącznik 6e- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 5.pdf685.09 KB
Załącznik 6f- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 6.jpg3.45 MB
Załącznik 6f- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 6.pdf1.23 MB
Załącznik 6g- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 7.jpg12.38 MB
Załącznik 6g- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 7.pdf1.26 MB
Załącznik 7a – Przedmiar prac dla Zadania 1.pdf102.5 KB
Załącznik 7b – Przedmiar prac dla Zadania 2 .pdf92.21 KB
Załącznik 7c – Przedmiar prac dla Zadania 3 .pdf97.63 KB
Załącznik 7d – Przedmiar prac dla Zadania 4 .pdf115.7 KB
Załącznik 7e – Przedmiar prac dla Zadania 5 .pdf106.1 KB
Załącznik 7f – Przedmiar prac dla Zadania 6 .pdf93.69 KB
Załącznik 7g – Przedmiar prac dla Zadania 7.pdf98.05 KB
Załącznik 8a – Dokumentacja opisowa dla Zadania 1.pdf1.36 MB
Załącznik 8b – Dokumentacja opisowa dla Zadania 2.pdf1.56 MB
Załącznik 8c – Dokumentacja opisowa dla Zadania 3 .pdf1.21 MB
Załącznik 8d – Dokumentacja opisowa dla Zadania 4 .pdf2.49 MB
Załącznik 8e– Dokumentacja opisowa dla Zadania 5 .pdf1.85 MB
Załącznik 8f – Dokumentacja opisowa dla Zadania 6 .pdf1.76 MB
Załącznik 8g – Dokumentacja opisowa dla Zadania 7.pdf1.9 MB
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf336.38 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka