OGŁOSZENIE O PRZETARGU - nasadzenia i pielęgnacja zieleni (drzew i krzewów) wokół 7 stanowisk nietoperzy - ponowne

Wrocław 24 maja 2016r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza ponownie

przetarg pisemny na wykonanie prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy

polegających na wykonaniu prac związanych z kształtowaniem bezpiecznych tras przelotu nietoperzy do kolonii letnich polegających na nasadzeniach i pielęgnacji zieleni (drzew i krzewów) w ciągach roślinności wokół 7 stanowisk nietoperzy


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE przetarg ponowny zieleń 2016.pdf332.61 KB
Załącznik1 FORMULARZ OFERTY.pdf310.3 KB
Załącznik2 WZOR UMOWY.pdf618.38 KB
Załącznik3 Wzór formularza WYKAZ WYKONANYCH prac.pdf252.41 KB
Załącznik4 Wzór formularza WYKAZ PERSONELU.pdf313.46 KB
Załącznik5a- Plansze projektowe dla Zadania 1.pdf1.12 MB
Załącznik5a- Plansze projektowe dla Zadania 1.jpg2.58 MB
Załącznik5b- Plansze projektowe dla Zadania 2.pdf590.61 KB
Załącznik5b- Plansze projektowe dla Zadania 2.jpg1.29 MB
Załącznik5c- Plansze projektowe dla Zadania 3.pdf1.23 MB
Załącznik5c- Plansze projektowe dla Zadania 3.jpg11.75 MB
Załącznik5d- Plansze projektowe dla Zadania 4.pdf915.41 KB
Załącznik5d- Plansze projektowe dla Zadania 4.jpg2.15 MB
Załącznik5e- Plansze projektowe dla Zadania 5.pdf936.24 KB
Załącznik5e- Plansze projektowe dla Zadania 5.jpg3.36 MB
Załącznik5f- Plansze projektowe dla Zadania 6.pdf1.45 MB
Załącznik5f- Plansze projektowe dla Zadania 6.jpg4.17 MB
Załącznik5g- Plansze projektowe dla Zadania 7.pdf411.77 KB
Załącznik5g- Plansze projektowe dla Zadania 7.jpg6.13 MB
Załącznik 6a- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 1.pdf969.3 KB
Załącznik 6a- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 1.jpg2.04 MB
Załącznik 6b- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 2.pdf753.67 KB
Załącznik 6b- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 2.jpg2.25 MB
Załącznik 6c- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 3.pdf873.47 KB
Załącznik 6c- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 3.jpg1.75 MB
Załącznik 6d- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 4.pdf957.16 KB
Załącznik 6d- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 4.jpg2.71 MB
Załącznik 6e- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 5.pdf685.09 KB
Załącznik 6e- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 5.jpg1.54 MB
Załącznik 6f- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 6.pdf1.23 MB
Załącznik 6f- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 6.jpg3.45 MB
Załącznik 6g- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 7.pdf1.26 MB
Załącznik 6g- Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 7.jpg12.38 MB
Załącznik 7a – Przedmiar prac dla Zadania 1.pdf102.5 KB
Załącznik 7b – Przedmiar prac dla Zadania 2 .pdf92.21 KB
Załącznik 7c – Przedmiar prac dla Zadania 3 .pdf97.63 KB
Załącznik 7d – Przedmiar prac dla Zadania 4 .pdf115.7 KB
Załącznik 7e – Przedmiar prac dla Zadania 5 .pdf106.1 KB
Załącznik 7f – Przedmiar prac dla Zadania 6 .pdf93.69 KB
Załącznik 7g – Przedmiar prac dla Zadania 7.pdf98.05 KB
Załącznik 8a – Dokumentacja opisowa dla Zadania 1.pdf1.36 MB
Załącznik 8b – Dokumentacja opisowa dla Zadania 2.pdf1.56 MB
Załącznik 8c – Dokumentacja opisowa dla Zadania 3 .pdf1.21 MB
Załącznik 8d – Dokumentacja opisowa dla Zadania 4 .pdf2.49 MB
Załącznik 8e– Dokumentacja opisowa dla Zadania 5 .pdf1.85 MB
Załącznik 8f – Dokumentacja opisowa dla Zadania 6 .pdf1.76 MB
Załącznik 8g – Dokumentacja opisowa dla Zadania 7.pdf1.9 MB
rozstrzygnięcie przetargu.pdf545.38 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka