ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie bazy danych dla wszystkich objętych projektem LIFE Podkowiec+ stanowisk nietoperzy oraz powiązanej z nią bazy GIS.

Wrocław 22 grudnia 2016r.

 

Zamawiający POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZYRODY „pro Natura” z siedzibą we Wrocławiu (50-449) przy ul. Podwale 75 zaprasza do złożenia oferty na:

Prowadzenie bazy danych dla wszystkich objętych projektem LIFE Podkowiec+  stanowisk nietoperzy oraz powiązanej z nią bazy GIS do projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+)” LIFE12 NAT/PL/000060.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Wrocław 29 grudnia 2016r.

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca/cy jest/są zainteresowani pozyskaniem materiałów  w postaci - próbki danych, o których mowa w pkt. II 1. zapytania, które mogą im pomóc m.in. w oszacowaniu wartości oefrty, przekaże ww. materiały na wniosek Wykonawcy złożony do zamawiającego w formie elektronicznej.

 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca po uzyskaniu dostępu do ww. materiałów zobowiązany będzie do wykorzystania ich tylko dla własnych potrzeb związanych z przygotowaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania podmiotom/osobom trzecim pozyskanych informacji w zw. z przekazaniem im ww. materiałów."

ZałącznikWielkość
zapytanie ofertowe.pdf447.12 KB
formularz oferty.pdf146.38 KB
pytania i odpowiedzi_.pdf403.3 KB
rozstrzygniecie postepowania.pdf146.1 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka