OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Remont skrzydła bocznego budynku będącego schronieniem letnim kolonii podkowca małego – roboty budowlane

Wrocław 25 stycznia 2017r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny - na przeprowadzenie działań ochronnych polegających na wykonaniu remontu skrzydła bocznego budynku, usytuowanego na działce nr ewidencyjny 1479 w postaci: wykonania stropu, jego izolacji i platformy na guano nietoperzy, wymiany więźby dachowej i pokrycia dachu na dachówkę, zgodnie z projektem budowlanym w obiekcie dawnego pensjonatu

przy ul. Lompy 1 w Głuchołazach, id budynku:  160701_4.0001.2033_BUD będącym schronieniem letnim kolonii podkowca małego, w ramach projektu Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (Podkowiec+) – roboty budowlane


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

ZałącznikWielkość
ogłoszenie przetargowe.pdf651.99 KB
ogłoszenie biul EU 2017-OJS017-028396-pl.pdf126.66 KB
Zalacznik 1 FORMULARZ OFERTY.pdf710.54 KB
Załacznik 2 WZÓR UMOWY .pdf563.11 KB
Zalacznik 3 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf604.78 KB
Zalacznik 4 WYKAZ PERSONELU.pdf512.35 KB
Zalacznik5 WYCIĄG Z PROJEKTU.pdf955.47 KB
Zalacznik6 PRZEDMIAR.pdf427.29 KB
Zalacznik7 PRZEKRÓJ D-D A-A.pdf7.48 MB
Zalacznik8 STROP W POZIOMIE ZBROJENIE.pdf444.23 KB
Zalacznik9 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.pdf499.98 KB
Zalacznik10 NIETOPERZE A ŚRODKI OCHRONY DREWNA.pdf1.3 MB
Zalacznik11 RZUTY I WIĘŹBA DACHOWA.jpg5.26 MB
Zalacznik12 RZUT DACHU PRZEKRÓJ B-B.pdf11.49 MB
biul UE inf dodatkowe 2017-OJS018-030247-pl.pdf59.49 KB
unieważnienie przetargu.pdf240.65 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka