OGŁOSZENIE O PRZETARGU - – roboty budowlane - Remont skrzydła bocznego budynku będącego schronieniem letnim kolonii podkowca małego

Wrocław, dnia 29 maja 2017 r

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT

W PRZETARGU:

Niniejszym Zamawiający, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław - informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przetargu jw. i wskazuje, iż:

 - termin składnia ofert to 5 czerwca 2017r. godz. 9:45

 - termin  otwarcia ofert to 5 czerwca 2017r. godz. 10:00

 


Wrocław 17 maja 2017r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny - na przeprowadzenie działań ochronnych polegających na wykonaniu remontu skrzydła bocznego budynku, usytuowanego na działce nr ewidencyjny 1479 w postaci: wykonania stropu, jego izolacji i platformy na guano nietoperzy, wymiany więźby dachowej i pokrycia dachu na dachówkę, zgodnie z projektem budowlanym w obiekcie dawnego pensjonatu

przy ul. Lompy 1 w Głuchołazach, id budynku:  160701_4.0001.2033_BUD będącym schronieniem letnim kolonii podkowca małego, w ramach projektu Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (Podkowiec+)– roboty budowlane


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
ogłoszenie przetargowe.pdf681.08 KB
Załacznik 1 FORMULARZ OFERTY.pdf714.1 KB
Załącznik 2 WZÓR UMOWY .pdf563.38 KB
Załącznik 3 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf604.74 KB
Załacznik 4 WYKAZ PERSONELU .pdf512.37 KB
Zalacznik5 WYCIĄG Z PROJEKTU.pdf955.47 KB
Zalacznik6 PRZEDMIAR.pdf427.29 KB
Zalacznik7 PRZEKRÓJ D-D A-A.pdf7.48 MB
Zalacznik8 STROP W POZIOMIE ZBROJENIE.pdf444.23 KB
Zalacznik9 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.pdf499.98 KB
Zalacznik10 NIETOPERZE A ŚRODKI OCHRONY DREWNA.pdf1.3 MB
Zalacznik11 RZUTY I WIĘŹBA DACHOWA.jpg5.26 MB
Zalacznik12 RZUT DACHU PRZEKRÓJ B-B.pdf11.49 MB
ogloszenie biuletyn EU_2017-OJS094-185147-pl.pdf131.24 KB
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf555.12 KB
EU zmiana terminu 2017-OJS104-208390-pl.pdf60.45 KB
uniewaznienie BIUL EU 2017-OJS114-230424-pl.pdf90.34 KB
Unieważnienie przetargu.pdf280.28 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka