ZAPYTANIE OFERTOWE - organizacja dwóch zagranicznych wyjazdów studyjnych

Wrocław 30 maja 2017r.

 

UWAGA!

W treści zapytania dokonano aktualizacji doprecyzowujacej wyróżniając dodane zapisy kolorem niebieskim; dot. 4 plików.

 

Wrocław 28 maja 2017r.

 

Zamawiający POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZYRODY „pro Natura” z siedzibą we Wrocławiu (50-449) przy ul. Podwale 75 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Organizację dwóch wyjazdów studyjnych, zagranicznych w ramach realizacji zadań projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+)”    LIFE12 NAT/PL/000060.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf612.57 KB
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf610.08 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf712.78 KB
Załącznik nr 3 -Formularz oferty.pdf549.32 KB
ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf613.68 KB
ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 - OPZ.pdf611.42 KB
ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 projekt umowy.pdf715.2 KB
ZMODYFIKOWANY Załącznik 3 Formularz oferty.pdf552.63 KB
Unieważnienie postepowania.pdf188.65 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka