OGŁOSZENIE O PRZETARGU - nasadzenia i pielęgnacja zieleni (drzew i krzewów) wokół 16 stanowisk nietoperzy

Wrocław 20 czerwca 2017r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny na wykonanie prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy

polegających na wykonaniu prac związanych z kształtowaniem bezpiecznych tras przelotu nietoperzy do kolonii letnich polegających na nasadzeniach i pielęgnacji zieleni (drzew i krzewów) w ciągach roślinności wokół 16 stanowisk nietoperzy


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

ZałącznikWielkość
ogloszenie przetargowe.pdf463.16 KB
Załącznik 1 FORMULARZ OFERTY.pdf533.1 KB
Załącznik 2 Wzór UMOWY.pdf477.31 KB
Załącznik 3 Wzór formularza WYKAZ WYKONANYCH.pdf358.84 KB
Załącznik 4 Wzór formularza WYKAZ PERSONELU .pdf495.16 KB
Załącznik 5a Plansza projektowe dla Zadania 1 Nowy Wiśnicz.pdf1.75 MB
Załącznik 5b Plansza projektowe dla Zadania 2 Kamionka Wielka.pdf1.01 MB
Załącznik 5c Plansza projektowe dla Zadania 3 Kamionka Mała.pdf1.2 MB
Załącznik 5d Plansza projektowe dla Zadania 4 Łabowa.pdf813.05 KB
Załącznik 5e Plansze projektowe dla Zadania 5 Szczawnik.pdf808.91 KB
Załącznik 5f Plansza projektowe dla Zadania 6 Wojkowa.pdf1.73 MB
Załącznik 5g Plansza projektowe dla Zadania 7 Złockie.pdf3.48 MB
Załącznik 5h Plansza projektowe dla Zadania 8 Węglówka.pdf1006.55 KB
Załącznik 5i Plansza projektowe dla Zadania 9 Równe.pdf1.85 MB
Załącznik 5j Plansza projektowe dla Zadania 10 Rymanów Zdrój.pdf869.98 KB
Załącznik 5k Plansza projektowe dla Zadania 11 Bednarka.pdf974.02 KB
Załącznik 5l Plansza projektowe dla Zadania 12 Małastów.pdf845.11 KB
Załącznik 5m Plansza projektowe dla Zadania 13 Blechnarka.pdf1.12 MB
Załącznik 5n- Plansza projektowe dla Zadania 14 Kunkowa.pdf863.56 KB
Załącznik 5o Plansza projektowe dla Zadania 15 Leszczyny.pdf1.48 MB
Załącznik 5p Plansza projektowe dla Zadania 16 Śnietnica.pdf933.91 KB
Załącznik 6a Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 1 Nowy Wiśnicz.pdf1.71 MB
Załącznik 6b Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 2 Kamionka Wielka.pdf656.7 KB
Załącznik 6c Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 3 Kamionka Mała.pdf681.29 KB
Załącznik 6d Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 4 Łabowa.pdf554.21 KB
Załącznik 6e Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 5 Szczawnik.pdf562 KB
Załącznik 6f Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 6 Wojkowa.pdf612.37 KB
Załącznik 6g Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 7 Złockie.pdf1006.77 KB
Załącznik 6h Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 8 Węglówka.pdf615.94 KB
Załącznik 6i Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 9 Równe.pdf672.5 KB
Załącznik 6j Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 10 Rymanów Zdrój.pdf648.67 KB
Załącznik 6k Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 11 Bednarka.pdf466.85 KB
Załącznik 6l Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 12 Małastów.pdf627.81 KB
Załącznik 6m Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 13 Blechnarka.pdf432.11 KB
Załącznik 6n Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 14 Kunkowa.pdf436.95 KB
Załącznik 6o Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 15 Leszczyny.pdf889.81 KB
Załącznik 6p Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 16 Śnietnica.pdf579.28 KB
Załącznik 7a Przedmiar prac dla Zadania 1 Nowy Wiśnicz.pdf40.95 KB
Załącznik 7b Przedmiar prac dla Zadania 2 Kamionka Wielka.pdf39.7 KB
Załącznik 7c Przedmiar prac dla Zadania 3 Kamionka Mała.pdf56.42 KB
Załącznik 7d Przedmiar prac dla Zadania 4 Łabowa.pdf30.82 KB
Załącznik 7e Przedmiar prac dla Zadania 5 Szczawnik.pdf40.71 KB
Załącznik 7f Przedmiar prac dla Zadania 6 Wojkowa.pdf34.54 KB
Załącznik 7g Przedmiar prac dla Zadania 7 Złockie.pdf50.52 KB
Załącznik 7h Przedmiar prac dla Zadania 8 Węglówka.pdf38.02 KB
Załącznik 7i Przedmiar prac dla Zadania 9 Równe.pdf38.65 KB
Załącznik 7j Przedmiar prac dla Zadania 10 Rymanów Zdrój.pdf25.63 KB
Załącznik 7k Przedmiar prac dla Zadania 11 Bednarka.pdf27.71 KB
Załącznik 7l Przedmiar prac dla Zadania 12 Małastów.pdf38.68 KB
Załącznik 7m Przedmiar prac dla Zadania 13 Blechnarka.pdf31.92 KB
Załącznik 7n Przedmiar prac dla Zadania 14 Kunkowa.pdf38.34 KB
Załącznik 7o Przedmiar prac dla Zadania 15 Leszczyny.pdf31.7 KB
Załącznik 7p Przedmiar prac dla Zadania 16 Śnietnica.pdf34.78 KB
Załącznik 8a Dokumentacja opisowa dla Zadania 1 Nowy Wiśnicz.pdf1.61 MB
Załącznik 8b Dokumentacja opisowa dla Zadania 2 Kamionka Wielka.pdf1.41 MB
Załącznik 8c Dokumentacja opisowa dla Zadania 3 Kamionka Mała.pdf1.07 MB
Załącznik 8d Dokumentacja opisowa dla Zadania 4 Łabowa.pdf1.34 MB
Załącznik 8e Dokumentacja opisowa dla Zadania 5 Szczawnik.pdf1.85 MB
Załącznik 8f Dokumentacja opisowa dla Zadania 6 Wojkowa.pdf796.73 KB
Załącznik 8g Dokumentacja opisowa dla Zadania 7 Złockie.pdf1.54 MB
Załącznik 8h Dokumentacja opisowa dla Zadania 8 Węglówka.pdf1017.11 KB
Załącznik 8i Dokumentacja opisowa dla Zadania 9 Równe.pdf1.25 MB
Załącznik 8j Dokumentacja opisowa dla Zadania 10 Rymanów Zdrój.pdf1.05 MB
Załącznik 8k Dokumentacja opisowa dla Zadania 11 Bednarka.pdf1.01 MB
Załącznik 8l Dokumentacja opisowa dla Zadania 12 Małastów.pdf1.32 MB
Załącznik 8m Dokumentacja opisowa dla Zadania 13 Blechnarka.pdf1.17 MB
Załącznik 8n Dokumentacja opisowa dla Zadania 14 Kunkowa.pdf1.52 MB
Załącznik 8o Dokumentacja opisowa dla Zadania 15 Leszczyny.pdf1.05 MB
Załącznik 8p Dokumentacja opisowa dla Zadania 16 Śnietnica.pdf1.21 MB
ogloszenie KE 2017-OJS116-234114-pl.pdf145.62 KB
inf dodatkowe biulet KE 2017-OJS118-238317-pl.pdf58.76 KB
rozstrzygniecie postepowania.pdf391.75 KB
rozstrzygniecie biul UE 2017-OJS137-282231-pl.pdf91.39 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka