OGŁOSZENIE - PRZETARG ROBOTY BUDOWLANE - Remont skrzydła bocznego budynku będącego schronieniem letnim kolonii podkowca małego

Wrocław 27 lipca 2017r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny - na przeprowadzenie działań ochronnych polegających na wykonaniu remontu skrzydła bocznego budynku, usytuowanego na działce nr ewidencyjny 1479 w postaci: wykonania stropu, jego izolacji i platformy na guano nietoperzy, wymiany więźby dachowej i pokrycia dachu na dachówkę, zgodnie z projektem budowlanym w obiekcie dawnego pensjonatu

przy ul. Lompy 1 w Głuchołazach, id budynku:  160701_4.0001.2033_BUD będącym schronieniem letnim kolonii podkowca małego, w ramach projektu Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (Podkowiec+)– roboty budowlane


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- termin składnia ofert to 11 sierpnia 2017r. do godz. 09:45

 - termin  otwarcia ofert to 11 sierpnia 2017r. o godz. 10:00

 

 

ZałącznikWielkość
ogłoszenie przetargowe.pdf573.79 KB
ogloszenie biul UE 2017-OJS142-293028-pl.pdf123.27 KB
Załącznik 1 FORMULARZ OFERTY.pdf419.92 KB
Załącznik 2 WZÓR UMOWY.pdf488.91 KB
Załącznik 3 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf359.76 KB
Załącznik 4 WYKAZ PERSONELU.pdf363.59 KB
Zalacznik5 WYCIĄG Z PROJEKTU.pdf955.47 KB
Zalacznik6 PRZEDMIAR.pdf427.29 KB
Zalacznik7 PRZEKRÓJ D-D A-A.pdf7.48 MB
Zalacznik8 STROP W POZIOMIE ZBROJENIE.pdf444.23 KB
Zalacznik9 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.pdf499.98 KB
Zalacznik10 NIETOPERZE A ŚRODKI OCHRONY DREWNA.pdf1.3 MB
Zalacznik11 RZUTY I WIĘŹBA DACHOWA.jpg5.26 MB
Zalacznik12 RZUT DACHU PRZEKRÓJ B-B.pdf11.49 MB
Unieważnienie przetargu.pdf282.67 KB
uniewaznienie biul KE 2017-OJS155-322739-pl.pdf86.84 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka