Zapytanie w trybie rozeznania rynku - Opracowanie i wdrożenie modernizacji iluminacji zewnętrznej brył 7 budynków na bezpieczniejszą dla nietoperzy / Development of external illumination modernization of lamps for 7 buildings that are safer for bats

Wrocław 21 lutego 2018r.

 

Zamawiający POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZYRODY „pro Natura” z siedzibą we Wrocławiu (50-449) przy ul. Podwale 75 zaprasza do złożenia oferty na:

 wykonanie usług polegających na opracowaniu modernizacji iluminacji zewnętrznej brył 7 budynków na bezpieczniejszą dla nietoperzy i minimalizującą efekt zanieczyszczenia światłem wraz z dostawą i montażem uzgodnionych zestawów oświetlenia, wymaganych przy realizacji projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+)”. LIFE12 NAT/PL/000060

 

 

Purchaser Polish Society of Wildlife Friends "pro Natura" ul. Podwale 75 50-449 Wroclaw , invites you to submit a price offer for the development of external illumination modernization of lamps for 7 buildings that are safer for bats and minimizing the effect of light pollution including delivery and installation of agreed lighting sets, for the project - "Protection of the lesser horseshoe bat and other bat species in southern Poland (Lesser Horseshoe+).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Wrocław 26 lutego 2018r.

 

UWAGA!

Z powodu zaistniałych problemów technicznych związanych z obsługa poczty elektronicznej przedłużamy termin nadsyłania ofert. Oferta powinna być przesłana na adres e-mail: nietoperze@eko.wroc.pl w terminie do 28.02.2018 r. do godz. 10.00.

 

Wroclaw, February 26, 2018

ATTENTION!

Due to technical problems related to e-mail support, we extend the deadline for sending offers. The offer should be sent to the following e-mail address: nietoperze@eko.wroc.pl by 28.02.2018 at 10.00.

ZałącznikWielkość
Prośba o złożenie oferty.pdf284.44 KB
Request to submit a quotation.pdf432.03 KB
Załacznik nr1.pdf1.52 MB
Appendix No1.pdf1.63 MB
FORMULARZ OFERTY.pdf514.05 KB
Offer Form.pdf561.65 KB
rozstrzygnięcie postępowania.pdf1.01 MB
outcome of the proceedings.pdf895.88 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka