OGŁOSZENIE O PRZETARGU - nasadzenia zieleni (drzew i krzewów) wokół 16 stanowisk nietoperzy

Wrocław 28 marca 2018r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny na wykonanie prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy

polegających na wykonaniu prac związanych z kształtowaniem bezpiecznych tras przelotu nietoperzy do kolonii letnich, polegających na nasadzeniach w ciągach roślinności wokół 16 stanowisk nietoperzy

 


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE.pdf579.5 KB
OGŁOSZENIE biul EU 2018-OJS061-136099-pl.pdf264.46 KB
Załącznik1 - Formularz oferty.pdf524.6 KB
Załącznik2 - Wzór umowy.pdf622.2 KB
Załącznik 3 Wzór formularza WYKAZ WYKONANYCH PRAC.pdf357.4 KB
Załącznik 4 Wzór formularza WYKAZ PERSONELU.pdf488.84 KB
Załącznik 5a - Plansza projektowe dla Zadania 1 Hańczowa.pdf866.37 KB
Załącznik 5b - Plansza projektowe dla Zadania 2 Łosie kRopy.pdf931.04 KB
Załącznik 5c - Plansza projektowe dla Zadania 3 Krynica.pdf2.11 MB
Załącznik 5d - Plansza projektowe dla Zadania 4 Jastrzębik.pdf888.02 KB
Załącznik 5e - Plansze projektowe dla Zadania 5 Królowa Górna.pdf1.44 MB
Załącznik 5f - Plansza projektowe dla Zadania 6 Szczawnica.pdf893.11 KB
Załącznik 5g - Plansza projektowe dla Zadania 7 Paleśnica.pdf1.04 MB
Załącznik 5h - Plansza projektowe dla Zadania 8 Łukowica.pdf1.14 MB
Załącznik 5i - Plansza projektowe dla Zadania 9 Skrzydlna.pdf983.83 KB
Załącznik 5j - Plansza projektowe dla Zadania 10 Szczyrzyc.pdf1.7 MB
Załącznik 5k - Plansza projektowe dla Zadania 11 Szyk.pdf619.21 KB
Załącznik 5l - Plansza projektowe dla Zadania 12 Jaworzna.pdf1.27 MB
Załącznik 5m - Plansza projektowe dla Zadania 13 Słopnice.pdf1.97 MB
Załącznik 5n - Plansza projektowe dla Zadania 14 Węglówka.pdf1.05 MB
Załącznik 5o - Plansza projektowe dla Zadania 15 Górki Wielkie.pdf793.36 KB
Załącznik 5p - Plansza projektowe dla Zadania 16 Sławniowice.pdf207.68 KB
Załącznik 6a - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 1 Hańczowa.pdf441.78 KB
Załącznik 6b - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 2 Łosie kRopy.pdf686.35 KB
Załącznik 6c - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 3 Krynica.pdf1.67 MB
Załącznik 6d - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 4 Jastrzębik.pdf602.49 KB
Załącznik 6e - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 5 Królowa Górna.pdf702.41 KB
Załącznik 6f - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 6 Szczawnica.pdf637.76 KB
Załącznik 6g - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 7 Paleśnica.pdf646.75 KB
Załącznik 6h - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 8 Łukowica.pdf902.89 KB
Załącznik 6i - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 9 Skrzydlna.pdf639.46 KB
Załącznik 6j - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 10 Szczyrzyc.pdf874.26 KB
Załącznik 6k - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 11 Szyk.pdf245.8 KB
Załącznik 6l - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 12 Jaworzna.pdf452.29 KB
Załącznik 6m - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 13 Słopnice.pdf772.33 KB
Załącznik 6n - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 14 Węglówka.pdf616.44 KB
Załącznik 6o - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 15 Górki Wielkie.pdf767.11 KB
Załącznik 6p - Plansza inwentaryzacyjna dla Zadania 16 Sławniowice.pdf251.52 KB
Załącznik 8a- Dokumentacja opisowa dla Zadania 1 Hańczowa.pdf1.94 MB
Załącznik 8b- Dokumentacja opisowa dla Zadania 2 Łosie kRopy.pdf1.11 MB
Załącznik 8c - Dokumentacja opisowa dla Zadania 3 Krynica.pdf1.54 MB
Załącznik 8d - Dokumentacja opisowa dla Zadania 4 Jastrzębik.pdf1.29 MB
Załącznik 8e - Dokumentacja opisowa dla Zadania 5 Królowa Górna.pdf1.71 MB
Załącznik 8f - Dokumentacja opisowa dla Zadania 6 Szczawnica.pdf958.33 KB
Załącznik 8g - Dokumentacja opisowa dla Zadania 7 Paleśnica.pdf951.7 KB
Załącznik 8h - Dokumentacja opisowa dla Zadania 8 Łukowica.pdf1.01 MB
Załącznik 8i - Dokumentacja opisowa dla Zadania 9 Skrzydlna.pdf1.08 MB
Załącznik 8j - Dokumentacja opisowa dla Zadania 10 Szczyrzyc.pdf1.1 MB
Załącznik 8k - Dokumentacja opisowa dla Zadania 11 Szyk.pdf753.09 KB
Załącznik 8l - Dokumentacja opisowa dla Zadania 12 Jaworzna.pdf890.03 KB
Załącznik 8m - Dokumentacja opisowa dla Zadania 13 Słopnice.pdf1.12 MB
Załącznik 8n - Dokumentacja opisowa dla Zadania 14 Węglówka.pdf1.08 MB
Załącznik 8o - Dokumentacja opisowa dla Zadania 15 Górki Wielkie.pdf1.14 MB
Załącznik 8p - Dokumentacja opisowa dla Zadania 16 Sławniowice.pdf793.72 KB
Załącznik 7a - Przedmiar prac dla Zadania 1 Hańczowa.pdf236.63 KB
Załącznik 7b - Przedmiar prac dla Zadania 2 Łosie kRopy.pdf233.81 KB
Załącznik 7c - Przedmiar prac dla Zadania 3 Krynica.pdf233.68 KB
Załącznik 7d - Przedmiar prac dla Zadania 4 Jastrzębik.pdf234.09 KB
Załącznik 7e - Przedmiar prac dla Zadania 5 Królowa Górna.pdf274.89 KB
Załącznik 7f - Przedmiar prac dla Zadania 6 Szczawnica.pdf206.05 KB
Załącznik 7g - Przedmiar prac dla Zadania 7 Paleśnica.pdf220.1 KB
Załącznik 7h - Przedmiar prac dla Zadania 8 Łukowica.pdf244.3 KB
Załącznik 7i - Przedmiar prac dla Zadania 9 Skrzydlna.pdf222.8 KB
Załącznik 7j - Przedmiar prac dla Zadania 10 Szczyrzyc.pdf213.52 KB
Załącznik 7k - Przedmiar prac dla Zadania 11 Szyk.pdf234.88 KB
Załącznik 7l - Przedmiar prac dla Zadania 12 Jaworzna.pdf219.89 KB
Załącznik 7m - Przedmiar prac dla Zadania 13 Słopnice.pdf44.89 KB
Załącznik 7n - Przedmiar prac dla Zadania 14 Węglówka.pdf211.3 KB
Załącznik 7o - Przedmiar prac dla Zadania 15 Górki Wielkie.pdf204.91 KB
Załącznik 7p - Przedmiar prac dla Zadania 16 Sławniowice.pdf227.63 KB
inf dodatkowe biul EU2018-OJS062-138570-pl.pdf87 KB
rozstrzygniecie postepowania.pdf392.37 KB
wybor biul EU 2018-OJS088-198918-pl.pdf88.76 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka