OGŁOSZENIE O PRZETARGU - nasadzenia zieleni (drzew) wokół 2 stanowisk nietoperzy

Wrocław 23 maja 2018r.

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

ogłasza

przetarg pisemny na wykonanie prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy

polegających na wykonaniu prac związanych z kształtowaniem bezpiecznych tras przelotu nietoperzy do kolonii letnich, polegających na nasadzeniach w ciągach roślinności wokół 2 stanowisk nietoperzy

 


Przetarg jest realizowany w ramach projektu "Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+)

LIFE12 NAT/PL/000060”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wrocław 3 czerwca 2018r.

UWAGA -INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE.pdf380.49 KB
OGŁOSZENIE biul EU 2018-OJS096-220447-pl-1.pdf125.86 KB
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.pdf493.95 KB
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf585.55 KB
Załącznik 3 Wzór formularza WYKAZ WYKONANYCH PRAC.pdf351.11 KB
Załącznik 4a - Plansza projektowa dla Zadania 1 Szymbark.pdf1.09 MB
Załącznik 4b - Plansza projektowa dla Zadania2 Stara Morawa.pdf2.12 MB
Załącznik 5a - Przedmiar prac dla Zadania 1 Szymbark.pdf226.99 KB
Załącznik 5b - Przedmiar prac dla Zadania 2 Stara Morawa.pdf234.28 KB
Załącznik 6a- Dokumentacja opisowa dla Zadania 1 Szymbark.pdf814.82 KB
Załącznik 6b- Dokumentacja opisowa dla Zadania 2 Stara Morawa.pdf996.86 KB
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU.pdf427.86 KB
informacje dodatkowe biulEU2018-OJS105-240749-pl.pdf68.54 KB
rozstrzygniecie postepowania.pdf202.86 KB
wybor biu EU 2018-OJS134-306925-pl.pdf87.85 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka