OGŁOSZENIE O PRZETARGU -Dostawa - płytki kamienne, daszki na chatki, akumulatorowe urządzenie do mocowania adaptacji dla nietoperzy

Wrocław, dnia 6.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

Przetarg nieograniczony

pn. Dostawa - płytki kamienne, daszki na chatki, akumulatorowe urządzenie do mocowania adaptacji dla nietoperzy

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf530.33 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY.doc474 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY.pdf909.53 KB
Załącznik nr 2 WZOR UMOWY.pdf655.62 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2023-OJS046-135501-pl-ts.pdf160.25 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf515.52 KB
Informacja o uniewaznieniu postepowania na Zadanie 1.pdf482.86 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka