OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa nieimpregnowanego drewna i materiałów na chatki dla nietoperzy

Wrocław, dnia 12.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

 

Przetarg nieograniczony

 pn. Dostawa nieimpregnowanego drewna i materiałów na chatki dla nietoperzy

 Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

LINK do OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2023-OJS092-281972-pl-ts.pdf

  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281972-2023:PDF:PL:HTML

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf703.85 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY.pdf1.16 MB
Załącznik nr 2_WZOR UMOWY.pdf663.84 KB
2023-OJS092-281972-pl-ts.pdf433.81 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadania 14 oraz o unieważnieniu postępowania na pozostałe Zadania.pdf578.53 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2024-OJS020-00055838-pl-ts.pdf132.49 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka