Wykonanie konstrukcji betonowej bud/chatek dla nietoperzy z kręgów i pokryw żelbetowych w dwóch nadleśnictwach Dukla, Rymanów

Wrocław, dnia 10.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

pn. Wykonanie konstrukcji betonowej bud/chatek dla nietoperzy z kręgów i pokryw żelbetowych w dwóch nadleśnictwach Dukla, Rymanów

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf765.65 KB
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.pdf617.86 KB
Zalącznik nr 2 WZOR UMOWY.pdf1.19 MB
Załącznik nr 3 - Projekt posadowienia schronień.pdf928.84 KB
Załącznik nr 4 -Orientacyjna lokalizacja schronień DUKLA.pdf2.86 MB
Załącznik nr 5 - Orientacyjna lokalizacja schronie RYMANOW .pdf2.35 MB
PRZEDMIAR Dukla.pdf298.59 KB
PRZEDMIAR RYMANOW.pdf295.28 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED_2023-OJS195-609023-pl-ts.pdf137.97 KB
Informacja o wyborze oferty.pdf499.05 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED_2024-OJS019-052908-pl-ts.pdf136.69 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka