OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa materiałów - profile stalowe - na zamknięcia chatek dla nietoperzy

Wrocław, dnia 17.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

Przetarg nieograniczony

pn. Dostawa materiałów - profile stalowe - na zamknięcia chatek dla nietoperzy

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf520.9 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY.pdf629.42 KB
Załącznik nr 2_WZOR UMOWY.pdf532.43 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2023-OJS222-697384-pl-ts.pdf118.7 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf503.48 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED _2024-OJS019-052183-pl-ts.pdf114.71 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka