Dostawa materiałów na chatki dla nietoperzy dla 23 Zadań

Wrocław, dnia 01.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

Przetarg nieograniczony

pn. Dostawa materiałów na chatki dla nietoperzy

dla 23 Zadań

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY.pdf1.15 MB
Załącznik nr 2_WZOR UMOWY.pdf664.71 KB
OGLOSZENIE O PRZETARGU.pdf643.14 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf476.84 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka