Zarząd PTPP "pro Natura"


Prezes:
Rafał Szkudlarek

Wiceprezesi:
Andrzej Pytel
dr hab. Zbigniew Jakubiec

Skarbnik:
Adam Guziak

Sekretarz:
Magdalena Berezowska-Niedźwiedź

Członkowie Zarządu:
dr Wojciech Jankowski
Piotr Jadczyk

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka