Dostawa materiałów na zamknięcia chatek dla nietoperzy

Wrocław, dnia 27.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

Wykonanie konstrukcji betonowej bud/chatek dla nietoperzy z kręgów i pokryw żelbetowych w dwóch nadleśnictwach Dukla, Rymanów

Wrocław, dnia 10.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa nieimpregnowanego drewna i materiałów na chatki dla nietoperzy

Wrocław, dnia 12.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

 

Przetarg nieograniczony

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka