przyrodzie i ludziom - miniatura

Przyrodzie i ludziom.

PTPP „pro Natura” rozpoczęło realizację projektu „Przyrodzie i ludziom. Budowa partnerstwa na rzecz ochrony przyrody w gminie”. Ma on na celu skuteczną ochronę wartości przyrodniczych na terenie gminy Wińsko we współpracy z samorządem oraz społecznością lokalną...

Fundusz dla Przyrody

Fundusz dla Przyrody

Fundusz dla Przyrody - wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura i Grupy ENERGA. Przedsięwzięcie o charakterze konkursu grantowego ma wspierać działania związane bezpośrednią ochroną cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

Środowe spotkania z przyrodą

Zapraszamy na "ŚRODOWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ", które odbywają się w Sali Wykładowej Instytutu Biologii Roślin UWr. - ul. Kanonia 6/8 (wejście od Ogrodu Botanicznego).

Godzina spotkań - 18.00
Wstęp wolny.

Program spotkań w formacie PDF - pobierz

Młodzież szkolna będzie wpuszczana wyłącznie w grupach zorganizowanych z opiekunem!

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka