dzien_boc_m

Dzień Bociana

Tegoroczny Dzień Bociana obchodzimy pod hasłem "Bocian w mediach". Zachęcamy wszystkich, aby prócz organizowania wszelkiego rodzaju imprez, postarali się o przekazanie informacji o bocianach ich zagrożeniach i potrzebie ochrony do mediów, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich...

przyrodzie i ludziom - miniatura

Przyrodzie i ludziom.

PTPP „pro Natura” rozpoczęło realizację projektu „Przyrodzie i ludziom. Budowa partnerstwa na rzecz ochrony przyrody w gminie”. Ma on na celu skuteczną ochronę wartości przyrodniczych na terenie gminy Wińsko we współpracy z samorządem oraz społecznością lokalną...

logobocian_m

Projekt "Boci@n"

 Projekt "Boci@n" powstał by rozwijać działalność na rzecz ochrony bociana białego w Polsce. Zakłada on ochronę tego ptaka i jego żerowisk poprzez rozwój i działalność ogólnopolskiej sieci współpracowników z zastosowaniem Internetu jako nowoczesnej i skutecznej formy komunikacji, promocji i udostępniania informacji.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka