Wyjazd studyjny do Estonii dla osób zajmujących się ochroną przyrody

 W lutym br. PTPP „pro Natura” zorganizowało wyjazd studyjny do Estonii dla osób zajmujących się różnymi aspektami ochrony przyrody, środowiska oraz rozwoju regionalnego. Tematyka wizyty była bardzo zróżnicowana i obejmowała zagadnienia z zakresu: zarządzania rzekami i jeziorami, zrównoważonego rybactwa i turystyki. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili dwa największe jeziora w Estonii: jezioro Peipsi i Võrtsjärv należące do sieci Living Lakes, zapoznali się z problemami przyrodniczymi, z którymi borykają się nasi partnerzy.

Siedliska przyrodnicze Doliny Baryczy. Łąki. Poradnik dla doradców rolnośrodowiskowych

Jednym z głównych celów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” w czerwcu ubiegłego roku zorganizowało warsztaty dla doradców rolnośrodowiskowych z doliny Baryczy na temat rozpoznawania siedlisk przyrodniczych. Na bazie przeprowadzonych warsztatów opracowano materiały opisujące siedliska przyrodnicze w dolinie Baryczy, które zostały wydane w formie poradnika. W poradniku opisane są poszczególne siedliska łąkowe występujące na terenie woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Rolnicy pomagają chronić przyrodę w Dolinie Baryczy

W dniach 06-08.XI.2007r. w miejscowościach : Góra, Milicz, Sośnie na terenie Doliny Baryczy odbyły się warsztaty dla rolników, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Celem warsztatów było zapoznanie rolników z nowym programem rolnośrodowiskowym stanowiącym część Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka