Sprawozdanie Zarządu Głównego PTPP „pro Natura” w V kadencji (lata 2004 2007)

Niniejsze sprawozdanie przedstawia działalność Zarządu Głównego PTPP „pro Natura” w V kadencji, w latach 2004 - 2007.
Ustępujący Zarząd Główny został wybrany na poprzednim Walnym Zebraniu Towarzystwa, które odbyło się we Wrocławiu w dniu 6 czerwca 2004 r. W jego skład weszli:
  prezes – mgr inż. Roman Guziak
  wiceprezes – dr hab. Zbigniew Jakubiec
  wiceprezes – dr Wojciech Jankowski
  skarbnik – mgr Andrzej Pytel
  sekretarz – mgr Artur Adamski
  członek – mgr Krzysztof Konieczny

Pomarańczowy szlak rowerowy w Dolinie Baryczy

W ostatnią niedzielę maja odbył się rajd rowerowy połączony z otwarciem nowego szlaku rowerowego – pomarańczowego (pierwszego w Europie!) w Dolinie Baryczy.
Rajd ten połączony był z wieloma atrakcjami polegającymi m.in. na obserwacji przyrody. Na nowo wyznaczonym szlaku jest bowiem wiele ciekawych gatunków zwierząt i roślin, które warte są naszej uwagi m.in. stary dąb ze śladami żerowania larw zagrożonego wyginięciem chrząszcza kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) (fot.1).

Rajd rowerowy i Festiwal Przyloty w Dolinie Baryczy!

 Rajd rowerowy połączony z obserwacjami przyrody? Dlaczego nie? Zapraszamy na otwarcie szlaku rowerowego, który odbędzie się 27 maja i połączony będzie z wieloma atrakcjami. Każdy uczestnik rajdu będzie mógł np. wziąć udział w grze terenowej "Szukaj niespodziewanych znaków", obserwować przyrodę, wykonać unikatowe zdjęcia, degustować się poczęstunkiem przygotowanym przez lokalnych producentów czy też przejechać się "specyficznym" rowerem.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka