Oferty - płyty obornikowe i oczyszczalnie przydomowe.

PTPP "pro Natura" informuje o możliwości dofinansowania zaprojektowania i wykonania:
- 3 płyt obornikowych (wraz ze zbiornikami na gnojowicę) na obszarze następujących gmin doliny Baryczy: Cieszków, Góra, Krośnice, Milicz, Odolanów, Prusice, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Wąsosz, Żmigród, Wińsko.
- 2 oczyszczalni przydomowych (biologiczne o wydajności do 5 m3/dobę) na obszarze następujących gmin doliny Baryczy: Cieszków, Góra, Krośnice, Milicz, Odolanów, Prusice, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Wąsosz, Żmigród, Wińsko.

Bocianie gniazda w Dolinie Baryczy

Zapraszamy szkoły z Doliny Baryczy do udziału w nowym projekce "Bocianie gniazda w Dolinie Baryczy" realizowanym przez PTPP "pro Natura". Celem projektu jest zebranie inormacji o historii wszystkich bocianich gniazd znajdujących się na terenie 16 wyszczególnionych gmin.

 Projekt "Bocianie gniazda w Dolinie Baryczy" stanowi część większego projektu "Ochrona i utrzymywanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy" finansowanego ze środków GEF.

  Więcej informacji na stronie www.bociany.pl

Dorota Szulc-Guziak

Przeplatka aurinia – latający skarb w Dolinie Baryczy?

 W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych w Dolinie Baryczy zostały odnalezione jaja rzadkiego motyla przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia). Gatunek ten w Polsce występuje tylko na nielicznych stanowiskach, a na Dolnym Śląsku byłoby to trzecie miejsce jego występowania (poza Zagórzyckimi Łąkami i okolicami Jeleniej Góry).Wcześniej gatunek ten obserwowany był w drugiej połowie lat 90 poprzedniego stulecia przez pana Romana Rabika.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka