Bocianie gniazda w Dolinie Baryczy

Zapraszamy szkoły z Doliny Baryczy do udziału w nowym projekce "Bocianie gniazda w Dolinie Baryczy" realizowanym przez PTPP "pro Natura". Celem projektu jest zebranie inormacji o historii wszystkich bocianich gniazd znajdujących się na terenie 16 wyszczególnionych gmin.

 Projekt "Bocianie gniazda w Dolinie Baryczy" stanowi część większego projektu "Ochrona i utrzymywanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy" finansowanego ze środków GEF.

  Więcej informacji na stronie www.bociany.pl

Dorota Szulc-Guziak

Przeplatka aurinia – latający skarb w Dolinie Baryczy?

 W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych w Dolinie Baryczy zostały odnalezione jaja rzadkiego motyla przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia). Gatunek ten w Polsce występuje tylko na nielicznych stanowiskach, a na Dolnym Śląsku byłoby to trzecie miejsce jego występowania (poza Zagórzyckimi Łąkami i okolicami Jeleniej Góry).Wcześniej gatunek ten obserwowany był w drugiej połowie lat 90 poprzedniego stulecia przez pana Romana Rabika.

Warsztaty z zakresu obsługi programu GeoMedia dla przedstawicieli służb ochrony przyrody

 Obsługa programów GIS to rzecz nie łatwa, ale niezwykle pomocna m.in. w działaniach związanych z ochroną przyrody. PTPP „pro Natura” organizuje warsztaty z aplikacji obsługi programu GeoMedia dla przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Zajęcia mają na celu ułatwienie współpracy oraz wymianie danych przyrodniczych pomiędzy służbami ochrony przyrody a PTPP „pro Natura”.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka