"Nowy dom" dla ptaków w Dolinie Baryczy

 Czy można stworzyć "nowy dom" dla rybitw, śmieszek i wielu innych cennych ptaków w Dolinie Baryczy? Oczywiście! W ramach projektu "Ochrona i utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy" finansowanego ze środków GEF, przy wsparciu GNF, realizowanego przez PTPP „pro Natura” rozpoczęły się prace w kompleksie Stawno na Stawach Milickich związane z usuwaniem krzaków i drzew na wyspach.

Zimowy monitoring nietoperzy

Zakończył się kolejny sezon monitoringu zimujących nietoperzy na Śląsku. Członkowie Towarzystwa wraz ze studentami z Koła Naukowego Chiropterologów U.Wr. „Chiropterek” skontrolowali 131 podziemnych obiektów. Stwierdzono 1132 zimujące nietoperze należące do 14 gatunków. Jak co roku najliczniej zimowały nocki duże i nocki rude. Dość specyficzna aura panująca tej zimy nie pozostała bez wpływu na zimujące nietoperze. Stąd w małych obiektach ilość ich była dużo mniejsza w porównaniu z poprzednimi latami.

PTTP "pro Natura" w sieci ;)

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Nie jest ona jeszcze w całości gotowa, dlatego też na poszczególnych podstronach pojawia się komunikat „Przepraszamy. Strona znajduje się w budowie.” Cały czas jednak pracujemy nad zawartością, która będzie tu umieszczana.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka