ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa narzędzi - Odkurzacz przemysłowy z osprzętem

Wrocław, dnia 5 marca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

 zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę narzędzi – Odkurzacz przemysłowy z osprzętem,

na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – urządzenia rejestrujące nietoperze z osprzętem

Wrocław, dnia  04.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa narzędzi - Tokarka z osprzętem wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego

Wrocław, dnia 22 lutego 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę narzędzi - Tokarka do drewna z osprzętem wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego,

na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427)

 

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka