bociany.pl

Projekt bociany.pl stanowi zachętę do aktywności na rzecz zachowania bocianów w Polsce. Ma on na celu propagowanie ochrony bocianów białych, podejmowanie konkretnych działań dla tych ptaków, a także stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi na rzecz utrzymania bocianów w naszym kraju. Jest adresowany do osób indywidualnych, szkół, organizacji społecznych, urzędów gmin, powiatów, placówek naukowych i edukacyjnych. W ramach projektu zachęcamy wszystkich do współtworzenia i rozbudowy dwóch ogólnopolskich baz internetowych dotyczących bociana białego, umieszczonych na stronie www.bociany.pl: bazy gniazd i bazy aktywności. Do pierwszej z nich trafiają wyniki obserwacji i zdjęcia bocianich gniazd, nadesłane przez obserwatorów, do drugiej opisy wszelkich inicjatyw podjętych z myślą o bocianach od początku roku 2009.
W ramach projektu uruchomiony został punkt informacyjny (infolinia 0 801 bocian) dla wszystkich, którzy stoją przed problemami związanymi z renowacją gniazd bocianich, opieką nad ptakami poszkodowanymi czy przypadkiem wymagającym pomocy lub interwencji. Pomagamy poprzez poradę oraz angażowanie lokalnych władz, służb ochrony przyrody i innych instytucji.
Zapraszamy także wszystkich chętnych do udziału w ogłaszanych w ramach projektu akcjach i konkursach oraz odwiedzanie strony projektu bociany.pl na facebooku.

 


PTPP „pro Natura” współpracuje przy realizacji projektu bociany.pl z Grupą ENERGA. Grupa ENERGA jest Sponsorem Strategicznym Ogólnopolskiej Bazy Gniazd Bociana Białego oraz Ogólnopolskiej Bazy Aktywności, Sponsorem konkursu fotograficznego pt. bociany.pl oraz Partnerem Punktu informacyjnego 0801bocian, a także Partnerem akcji „Poszukujemy zimujących bocianów”

 

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka