Linki

  Nietoperze:
  http://www.nietoperze.pl/

  Uniwersytet Wrocławski - Zakład Ekologii Ptaków:
  http://www.biol.uni.wroc.pl/instzool/zep/

  Komisja Faunistyczna:
  http://www.biol.uni.wroc.pl/komfaun/

  Krajowa Centrala Obrączkowania - Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku:
  http://www.stornit.gda.pl/start.html

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra":
  http://www.salamandra.org.pl/

  Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian":
  http://www.bocian.org.pl/bocian/index.html

  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków "OTOP":
  http://www.otop.org.pl/

  Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły "Czaplon":
  http://www.czaplon.most.org.pl/

  Forum Dyskusyjne "Przyroda":
  http://forum.przyroda.org/

  Grupa Dyskusyjna "Foto-Przyroda":
  http://www.foto-przyroda.pl/

  Ogólnoświatowa Organizacja Ochrony Ptaków "BirdLife International":
  http://www.birdlife.org/

  Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków "RSPB":
  http://www.rspb.org.uk/

  Grupa Ekologiczna:
  http://www.grupaekologiczna.org.pl/

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka