AKCJA "POSZUKUJEMY ZIMUJĄCYCH BOCIANÓW"

Zdecydowana większość polskich bocianów odlatuje jesienią na zimowiska w Afryce. Z roku na rok wzrasta jednak liczba osobników podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Są wśród nich zarówno ptaki osłabione czy okaleczone jak i sprawne fizycznie. W wypadku zdrowych osobników jest to zachowanie niezwykłe, wymagające od ptaka dużej kreatywności w poszukiwaniu pokarmu.
Akcja polega na wyszukiwaniu i zgłaszaniu odnalezionych ptaków w okresie od 15.09 do 10.03. Więcej informacji o akcji na: http://www.bociany.pl/akcja-poszukujemy-zimujacych-bocianow

Grupa ENERGA partner akcji "Poszukujemy zimujących bocianów"

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka