ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa narzędzi - Tokarka z osprzętem wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego

Wrocław, dnia 22 lutego 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę narzędzi - Tokarka do drewna z osprzętem wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego,

na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZałącznikWielkość
Zapytanie_ofertowe.pdf509.5 KB
Zapytanie_ofertowe.doc255.5 KB
Załącznik 1 – Wzór Formularza oferty.pdf445.07 KB
Załącznik 1 – Wzór Formularza oferty.doc229 KB
Załącznik 2 – Formularz cenowy.pdf333.91 KB
Załącznik 2 – Formularz cenowy.doc272.5 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_28032022.pdf467.61 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka