OGŁOSZENIE O PRZETARGU / NOTICE OF OPEN TENDER – Dostawa 4 szt. profesjonalnych detektorów ultradźwiękowych do wykrywania nietoperzy/ Delivery of 4 professional ultrasonic bat detectors

Wrocław, dnia  29.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

pn. Dostawa 4 szt. profesjonalnych detektorów ultradźwiękowych do wykrywania nietoperzy

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wrocław, 29.04.2022 r.

 

NOTICE OF OPEN TENDER

  

The Ordering Party:

Polish Society of Wildlife Friends "pro Natura"

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

Announces

Open tender

titled: Delivery of 4 professional ultrasonic bat detectors

 This tender procedure is being conducted for the implementation of the project entitled: "LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest - conservation of bat breeding habitats in a holistic approach" (No. LIFE20 NAT/PL/001427).

Project co-financed by the European Union under the LIFE Financial Instrument and the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O PRZETARGU _ detektory.doc324.5 KB
TENDER NOTICE _ bat detector.doc290.5 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY detektory.doc256.5 KB
ANNEX 1_ OFFER FORM_ bat detector.doc249.5 KB
Załącznik nr 2_WZOR UMOWY_ detektory.doc304 KB
ANNEX 2_ MODEL CONTRACT_bat detector.doc306.5 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2022-OJS084-224154-pl-ts.pdf96.46 KB
NOTICE in the EU TED Official Journal 2022-OJS084-224154-en-ts.pdf84.62 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej detektory.pdf681.93 KB
INFORMATION ON SELECTION OF THE MOST ADVANTAGEOUS OFFER.pdf479.47 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS135-384109-pl-ts (1).pdf119.95 KB
Contract award notice 2022-OJS135-384109-en-ts.pdf117.03 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka