Wykonanie konstrukcji betonowej bud/chatek dla nietoperzy z kręgów i pokryw żelbetowych

Wrocław, dnia 12.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

Przetarg nieograniczony

pn. Wykonanie konstrukcji betonowej bud/chatek dla nietoperzy z kręgów i pokryw żelbetowych

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu - ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA !!!

dnia 17 sierpnia 2022r. dokumenty przetargowe zostały uzupełnione o załącznik z przedmiarem.

Plik o nazwie: PRZEDMIAR chatki 01_08_2022.pdf

 

UWAGA !!!

dnia 24.08.2022 r.

Zamawiający przedłuża TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.


Termin składania ofert upływa dnia 02 września 2022 r. o godz. 15.00
Termin otwarcia ofert - 02 września 2022 r. o godz. 15.15.

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf300.27 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2022-OJS155-438866-pl-ts.pdf136.28 KB
Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc151.94 KB
Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc408.5 KB
Załącznik nr 3 Projekt posadowienia schronień.pdf1.19 MB
Załącznik nr 4 lokalizacja schronień_Bardo .pdf7.72 MB
Załącznik nr 5 lokalizacja schronień_Zdroje .pdf7.3 MB
PRZEDMIAR chatki 01_08_2022.pdf289.81 KB
Zmiana terminu skladania ofert.pdf669.6 KB
OGŁOSZENIE o zmianie w Dzienniku Urzędowym UE TED 2022-OJS162-460420-pl-ts.pdf84.16 KB
rozstrzygniecie postepowania.pdf499.5 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2022-OJS188-530965-pl-ts.pdf140.29 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka