Dostawa kamery termowizyjnej z obiektywem szerokokątnym do wykrywania nietoperzy/Delivery of thermal imaging camera with wide angle lens for bat detection

Wrocław, dnia 19.10.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

pn. Dostawa kamery termowizyjnej z obiektywem szerokokątnym do wykrywania nietoperzy

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Wrocław, dnia 19.10.2022 r.

 

NOTICE OF OPEN TENDER

 

 

The Ordering Party:

Polish Society of Wildlife Friends "pro Natura"

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

Announces

Open tender

titled: Delivery of thermal imaging camera with wide angle lens for bat detection

 

This tender procedure is being conducted for the implementation of the project entitled: "LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest - conservation of bat breeding habitats in a holistic approach" (No. LIFE20 NAT/PL/001427).

Project co-financed by the European Union under the LIFE Financial Instrument

and the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O PRZETARGU_kamera IR.pdf560.45 KB
TENDER NOTICE_IR camera.pdf512.7 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY kameraIR.pdf612.3 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY kameraIR.doc259 KB
ANNEX 1_ OFFER FORM_ IRcamera.pdf637.78 KB
ANNEX 1_ OFFER FORM_ IRcamera.doc251 KB
Załącznik nr 2_WZOR UMOWY_ kameraIR.pdf366.21 KB
ANNEX 2_ MODEL CONTRACT_IRcamera.pdf366.48 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2022-OJS202-574416-pl-ts.pdf123.11 KB
NOTICE in the EU TED Official Journal 2022-OJS202-574416-en-ts.pdf121.57 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf482.15 KB
INFORMATION ON SELECTION OF THE MOST ADVANTAGEOUS OFFER.pdf480.44 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka