Dostawa materiałów na zamknięcia chatek dla nietoperzy

Wrocław, dnia 27.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, KRS 0000037641, REGON 005961075, NIP 8961000175

telefon: 604 960 390

www.pronatura.org.pl

email: nietoperze@eko.wroc.pl

 

ogłasza

Przetarg nieograniczony

pn. Dostawa materiałów na zamknięcia chatek dla nietoperzy

 

Postępowanie prowadzane jest na potrzeby realizacji projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu -ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

UWAGA !!!

Wrocław, dnia 6.11.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA ZALĄCZNIKA  NR 1 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn. Dostawa materiałów na zamknięcia chatek dla nietoperzy

 

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf526.56 KB
Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY.pdf675.77 KB
Załącznik nr 2_WZOR UMOWY.pdf651.87 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2023-OJS208-651124-pl-ts.pdf137.36 KB
Pytanie i modyfikacja treści Załącznika1 .pdf810.02 KB
zmodyfikowany Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY.pdf681.99 KB
OGŁOSZENIE Zmiany w Dzienniku Urzędowym UE TED2023-OJS213-672687-pl-ts.pdf83.99 KB
Informacja o unieważnieniu Zadania1_wyborze oferty Zadanie2.pdf632.93 KB
OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE TED 2024-OJS020-00055623-pl-ts.pdf75.95 KB

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka