Fundusz dla Przyrody

Fundusz dla Przyrody

Fundusz dla Przyrody - wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura i Grupy ENERGA. Przedsięwzięcie o charakterze konkursu grantowego ma wspierać działania związane bezpośrednią ochroną cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

Środowe spotkania z przyrodą

Zapraszamy na "ŚRODOWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ", które odbywają się w Sali Wykładowej Instytutu Biologii Roślin UWr. - ul. Kanonia 6/8 (wejście od Ogrodu Botanicznego).

Godzina spotkań - 18.00
Wstęp wolny.

Program spotkań w formacie PDF - pobierz

Młodzież szkolna będzie wpuszczana wyłącznie w grupach zorganizowanych z opiekunem!

Wioski z pomysłem

 W dniu 30 maja br. PTPP „pro Natura” , reprezentowane przez Iwonę Oborską , uczestniczyło w seminarium podsumowującym projekt „Wioski z Pomysłem”. Organizatorem i koordynatorem projektu była Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, która przy współpracy z Fundacją Doliny Baryczy i przy wsparciu przez IW Equal zaprosiła nas oraz innych zainteresowanych do CETS w Krośnicach.

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka